Kan kunden selv udbygge med flere undersider?

Ja, hvis kunden har modtaget undervisning i dette fra Digital Optimering eller har evnerne til selv at tilføje nye undersider er kunden altid velkommen til at gøre dette.

Støder kunden på udfordringer i disse scenarier, som kræver assistance fra Digital Optimering, vil tiden blive taget fra deres supporttid/driftaftale. Har kunden ikke nok tid tilbage på deres aftale, skal kunden tilkøbe et klippekort til formålet før Digital Optimering kan assistere. Vær OBS på at kunden er indforstået med en eventuelt meromkost når I har dialogen om dette.